مشخصات فردی
نام:مريم و حانيه و ليلا ومهسا
جنسیت:زن
محل سکونت:اصفهان
درباره من:اول از همه سلام.
اونچه اينجا نوشته مي شه صرفا دغدغه هاي ذهني چنتا نوجوونه از يه خاطره ي ابدي به اسم "دوم رياضي يك"
اين وب مال هيچ كدوم از ما چار تا نيس ما فقط نماينده ي يه جمعيم تو سال تحصيلي 90-91.
نماينده از جمعي كه هيچ كدوم به خاطر عادت و صرفا هم كلاسي بودنشون عزيز نبودن بلكه هر كدوم شخصيت بزرگو پر از رمز و راز بودن كه بت مجال ميداد تا جور ديگه اي بفهميشون...
اين وب براي زنده كردن خاطرات يا صحبت با دوستان نيس.
اين وبو زديم براي برداشتن يه قدم كوچولو براي چيزي كه مدت ها ذهنمونو مشغول كرده بود:
زمين....
نعمت بزرگي كه فراموشش كرديم و يادمون رفت براي چي افريده شديم..
انسانيت...
شرافت...
رفاقت...
محيط زيست...
و....
همه چيزايي كه ما اگاهانه و نااگاهانه به بازيشون گرفتيم...
اومديم تا باشيم يه تلنگر...
اول واسه خودمون...
كه يادمون باشه خوشيهامونو با زيرپاگذاشتن ارزش هامون به دست نياريم...
كه يادمون باشه گنجشك روي ديوار به همون اندازه اززندگي سهم داره كه ما...
كه يادمون باشه ما "انسانيم"....
يادمون باشه بزرگترين صفت نسبيمون "ايراني"ه...
يادمون باشه خودمونو به بودن محدود نكنيم...
و...
يادمون باشه كه:
كاري نكنيم كه به قانون زمين بربخورد
وتو دوست گلم كه وظيفه ي بزرگ نويسندگي وب رو دوشته حواست باشه كه ...
تو اولين حلقه ي زنجيره ي هدفموني پس شل نگير...
پس دستمو محكم فشار بده تا دلگرم شم براي دوباره نوشتن...
يادت بمونه من و تو همونقدر به زمين علاقه منديم كه بقيه...
به ياد بيار وظيفه ي سنگيني كه رو دوشمونه و دغدغه هاي فكري متفرقه تو تو وب نياري...
و شما خواننده ي گرامي كه مياي تو وب و ميشي اميدمون براي گام برداشتن هدفمونو درك كن..
صداي اشفتگيمونو بشنو...
نگرانيتو بذار كنار نگرانيمونو بمون دست "دوستي" بده تا بشي "قانون مند زمين" و يه قطره از دريايي كه اميدوار بوديم با زدن اين وب درست شه....
و قول بده هر جاي اين كره ي خاكي كه از جنس خودمونه بودي و حتي اگه ديگه نتونستي به وبمون بياي حرفا و دغدغه هامونو يادت بمونه
با ارزوي بهترينها براتون
-----------------------------------------------------------------

*راستي...
وبمون جنبه ي بيرونيهم داره نمونه ش سطل بزرگيه كه قراره با دستامون جون بگيره تو مدرسه يه طرحه به پيشنهاد خانوم عابديني كهقراره توتابسون اجراش كنيم....
تحصیلات
سطح تحصیلات:دانش آموز
رشته تحصیلی:رياضي-فيزيك
محل تحصیل:دبيرستان هيئت امنايي سالدورگر
علایق
علایق:ايران